0547 389 689 info@villavrijland.nl

PROFESSIONELE TEAMS

Villa Vrijland draagt zorg voor een professionele invulling van de zorgteams die aansluit bij de bewoners en het aanbod van onze zorgdiensten.Wij vragen een professionele houding van onze medewerkers. Deze professionele houding zal zichtbaar zijn door vakgerichte kennis, een grote mate aan empathie, een natuurlijk gevoel voor gastvrijheid, efficiëntie en flexibiliteit.

Villa Vrijland kent een platte organisatiestructuur. Binnen onze zorgvilla zijn medewerkers actief op het gebied van verzorging en verpleging, huishoudelijke werkzaamheden, activiteiten, het bereiden van de maaltijden en het technisch onderhoud. Daarnaast is er een locatiemanager die de dagelijkse leiding heeft.

De directie is eindverantwoordelijk voor de algehele gang van zaken binnen onze zorgvilla. Villa Vrijland heeft continuïteit en herkenbaarheid hoog in haar vaandel staan. Daarom wordt in Villa Vrijland niet gewerkt met uitzendkrachten of ZZP-ers maar met een vast team, in dienst van Villa Vrijland.

De cliënt ziet dus altijd de bekende gezichten en de professionele medewerker kent de cliënt en zijn of haar gewoontes, wensen en behoeften. Dat geeft rust en regelmaat hetgeen voor ouderen met een psychogeriatrische problematiek van wezenlijk belang is. Het vaste team draagt zorg voor alle dagelijkse activiteiten zoal de persoonlijke verzorging, de maaltijdvoorziening, activiteiten, schoonmaak, etc.